Hotline: +66-2-160 3403-4
Fax: +66-2-108 4043
ใบอนุญาตเลขที่ 11/05874
HomeAbout usNewsFaqsContact usLocation
 
โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน ฮุมโบลท์ โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน ฮุมโบลท์
(Humboldt - Institute)
 
 
ประเทศเยอรมัน (Germany)  เมืองหลวงของประเทศเยอรมันเป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย ชื่อ กรุงเบอลิน  ภูมิประเทศของเยอรมัน เป็นเทือกเขาที่สวยงาม แต่ละเมืองสวยงามดึงดูดใจ  มีภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป (อากาศอาจจะร้อนจัดในฤดูร้อนและเย็นเฉียบในฤดูหนาว แม้ในฤดูกาลเดียวกันก็มีความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นในภาคต่างๆ) ทางตอนเหนือในแถบที่ติดทะเลอากาศจะอบอุ่นกว่าทางใต้ในฤดูหนาว และในฤดูร้อนอากาศก็จะไม่ร้อนจัดจนเกินไป ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามท้องทุ่งและป่าเขา ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและงานเทศกาลพื้นบ้านต่างๆ ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งสีสันของแมกไม้และสายหมอก ในขณะที่ฤดูหนาวคือวันเวลาสำหรับผู้เล่นสกี ตลาดคริสต์มาส การละคร และดนตรีคลาสสิก
 
 Humboldt-Institute  เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรก่อตั้งใน ค.ศ. 1977 เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมันการทำงานของที่ยึดหลักปรัชญาที่ว่า “ วิธีการที่เร็วที่สุดในการเรียนภาษาต่างชาติ คือการใช้เวลาว่างในประเทศที่ซึ่งผู้คนพูดภาษานั้น ๆ ”  ซึ่งไม่ว่าผู้เรียนจะพยายามเรียนภาษาเยอรมันในประเทศของคุณแค่ไหน นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีกว่าการเรียนภาษาเยอรมันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของเยอรมัน และการได้สื่อสารภาษาเยอรมันอย่างอิสระกับคนเยอรมัน  นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนภาษาเยอรมันได้อย่างดีเยี่ยม หากเลือกเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนที่มีคุณภาพด้วยวิธีการสอนนักเรียนต่างชาติด้วยวิธีที่ทันสมัย ที่ ฮุมโบลท์ (Humboldt – Institute) มีสถาบันให้เลือกกว่า 22 สถาบันในเยอรมัน ด้วยหลักสูตรที่แตกต่างและหลากหลายขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน
 
หลักสูตรภาษาเยอรมันที่เปิดสอน
 
- One-to-one crash courses (40 lessons/week ) สำหรับผู้ใหญ่
- Crash courses in mini groups (40 lessons/week )  2- 4 คน สำหรับผู้ใหญ่
- Intensive Courses (30 lessons/week)  จัดกลุ่ม  5-10 คน
- นักเรียนอายุ 15 -18 ปี
- นักเรียนมหาวิทยาลัยอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- Summer courses (กลุ่ม 5 – 10 คน) 25 lessons/week  จัด 2 กลุ่มอายุ คือ
- นักเรียนอายุ 15 -18 ปี
- นักเรียนมหาวิทยาลัยอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- Junior intensive courses (25 lessons/week)  จัดกลุ่ม  5-10 คน
- นักเรียนอายุ อายุระหว่าง 8 – 12 ปี
- นักเรียนอายุ10 – 14 ปี ตามลำดับ
- One-to-one crash course ( 25,30 หรือ 40 บทเรียน/สัปดาห์)
- นักเรียนอายุ อายุระหว่าง 15 และ 17 ปี
- นักเรียนอายุ10 – 14 ปี ตามลำดับ
- Preparatory course Test DAF (30 บทเรียน/สัปดาห์)  สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป
 
สถานที่ตั้ง Humboldt-Institute มีหลายสถาบันทั่วประเทศเยอรมัน แต่ละสถาบันตั้งอยู่ในเมืองหลัก ๆ ของเยอรมัน รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้
 
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนระหว่างอายุ 8 -12 ปี   คือ Schloss Wittgenstein
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนระหว่างอายุ 10-14  ปี   ได้แก่ Reimlingen, Berlin-Lehnin, Affhollerbach และ Lindenberg
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนระหว่างอายุ 12-15 ปี   คือ Bad Durkheim
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนระหว่างอายุ 14-17 ปี   ได้แก่ Lindenberg และ Schloss Torgelow
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนระหว่างอายุ 15-18 ปี  ได้แก่ Schmallenberg, Ellwangen, Meersburg, Kirchheim Teck, Bad Honnef, Freiburg, Munich (Munchen)
- สถาบันที่เปิดรับนักเรียนอายุ 18 ขึ้นไป ได้แก่ Konstanz, Schloss Ratzenried, Berlin และCologne (Koln) 
 
 
 
Institution list
Contact Us
     
Hit Web Stats

home | about us | faqs | news | contact us | location
© copyright 2008 King's Educational Services Co.,Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05874
powered by: www.checkyoursites.com